EN
RO
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, al doilea pilon al Programului Naţional Competitivitate
Publicat la 24.09.2015

Pe scurt, conform noului Acord de parteneriat care este preconizat a fi semnat în cursul lunii septembrie 2014, programul operaţional competitivitate va finanţa în cadrul domeniului ITC următoarele tipuri de investiţii:

  • Dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor
  • Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice
  • Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale
  • Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data) și a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național
  • Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC în domeniul e-educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură
  • Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate
  • Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
  • Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
Toate știrile