EN
RO
Studiu asupra sectorului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor
Publicat la 24.09.2015

Recent a fost realizat un studiu asupra sectorului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, studiu care a avut în vedere următoarele aspecte specifice:

 • Accesul la internet bandă largă şi infrastructura de servicii digitale
 • e-Guvernarea
 • e-Educaţie
 • e-Sănătate
 • e-Cultură
 • e-Comerţ
 • Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în IT&C

Din acest studiu se desprind o serie de informaţii care au stat la baza creionării unei imagini pentru acest sector, în România, şi de asemenea au stat la baza identificării punctelor slabe şi a oportunităţilor în vederea dezvoltării pe termen mediu a domeniului IT&C la nivelul ţării noastre.

Astfel, conform studiilor de dată recentă, România a rămas în urma majorităţii statelor membre UE în termeni legaţi de Tehnologia Informaţiei şi Comunicatiilor (TIC), ocupând locul 67 din 142 în The Network Readiness Index (NRI) 2012. Indexul măsoară tendinţa ţărilor de a exploata oportunităţile oferite de TIC.

În ciuda progresului înregistrat în ultimii ani, România încă se confruntă cu inegalităţi puternice între urban şi rural, în ceea ce priveşte alfabetizarea digitală şi accesul la tehnologii moderne ale informaţiei. Astfel, mai mult de jumătate (54%) dintre gospodăriile din România aveau un computer acasă în anul 2012, în creştere de 15,38% comparativ cu anul 2011. Discrepanţele urban-rural sunt semnificative, circa 75% dintre gospodăriile cu computere fiind situate în zone urbane.

Pentru armonizarea între diferitele politici şi strategii sectoriale propuse în cadrul Agendei Digitale, principalele acţiuni (corelate cu pilonii Agendei Digitale europene) vor trebui să se îndrepte către următoarele domenii:

 • Acces la Internet, bandă largă şi infrastructura de servicii digitale
 • E-Guvernare
 • TIC în slujba educaţiei, sănătăţii şi culturii (e-Educaţie, e-Sănătate, e-Cultură)
 • TIC pentru CDI şi e-Comerţ

La final, studiul concluzionează cu nevoia de îmbunătăţire în utilizarea instrumentelor şi uneltelor electronice, precum e-Education (educaţie online) sau e-Health (sănătate online). Acţiunile din domeniul TI&C ar trebui să susţină măsurile implementate la nivel de sector şi regiune, precum şi la nivel naţional.

Interoperabilitatea diferitelor sisteme trebuie să fie şi ea asigurată, pentru a promova eficienţa şi coordonarea activităţii în cadrul instituţiilor şi al partenerilor (inclusiv partenerii privaţi) implicaţi.

Un element important pentru toate intervenţiile care vor fi susţinute îl reprezintă asigurarea securităţii, fiind deosebit de importantă crearea unui mediu sigur de utilizare a Internetului pentru toţi utilizatorii şi pentru toate aplicaţiile şi serviciile furnizate.

Toate știrile