EN
RO
Principalele priorităţi în utilizarea fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020
Publicat la 24.09.2015

Conform ultimelor informatii disponibile pentru domeniul tehnologiei informaţiilor si comunicaţiilor, s-au stabilit alocarile financiare pe obiective tematice, la nivel naţional, obiectivul Îmbunătăţirea accesului utilizării şi calităţii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor având alocată suma de 870 mil europentru următoarea perioadă de programare.

De asemenea, a fost regândită structura Autorităţilor de Management pentru fiecare program, astfel că, pentru perioada 2014-2020, de programul Competitivitate format din două axe prioritare: Cercetare şi Agenda digitală se va ocupa în calitate de autoritate de management Ministerul Fondurilor Europene, iar în calitate de Organism Intermediar, Ministerul Societăţii Informaţionale.

Principalele prioritati în utilizarea fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020, conform Acordului de parteneriat pentru România, în acest domeniu, sunt:

  • Acțiuni prin care se vor aborda zonele cu eșec de piață în furnizarea de servicii în bandă largă în conformitate cu Strategia Națională de Broadband, care au drept scop facilitarea accesului la aceste servicii pentru 80% din gospodării până în 2015
  • Acțiuni de creștere a utilizării internetului în companii pentru a obține beneficii pentru eficiența afacerilor, o rază de acţiune pe piață ridicată și potențialul de a opera în mod eficient de la distanță, contribuind astfel la dezvoltarea regională
  • Acțiuni pentru îmbunătățirea utilizării internetului de către populaţie, în special extinderea competențelor digitale în regiunile mai puțin dezvoltate din România, cu scopul de a contracara riscul unui decalaj digital şi a întări avantajele regionale existente. Ca parte a acestui aspect, utilizarea TIC ca un mediu de predare și formare a resurselor umane va fi îmbunătățită, cu scopul de a crește nivelurile de calificare și pentru a ajuta la creșterea calitatăţii educației în școlile secundare cu impact direct asupra disponibilitaţii competențelor digitale în afaceri.
  • Acțiuni de sprijinire a dezvoltării a unor platforme de e-guvernare și a unor instrumente inovatoare, cum ar fi cele de e-educație sau e-sănătate, care pot contribui atât la promovarea incluziunii sociale cât și la susţinerea dezvoltării diverselor sectoare de activitate. În acest sens, acțiunile TIC vor lua în considerare măsuri atât la nivel sectorial și regional cât și la nivel național. Interoperabilitatea diferitelor sisteme trebuie să fie asigurată pentru a promova eficiența în coordonarea dintre instituții și partenerii implicați (inclusiv parteneri privaţi);
Toate știrile