EN
RO
Ghidul Solicitantului în cadrul POS CCE 2007-2013, Axa Prioritară III – TIC, spre consultare publică
Publicat la 24.09.2015

Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului în cadrul POS CCE 2007–2013, Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operaţiunea 3.2.2 – Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice, Apelul de proiecte nr. 7.

Solicitant eligibil: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca singur solicitant al finanţării sau în parteneriat cu una sau mai multe instituţii publice centrale sau locale.

Toate întrebările legate de Ghidul solicitantului, precum şi propuneri/sugestii formulate pe marginea documentelor publicate pot fi transmise la adresa: fonduri.oipsi@msinf.ro

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

Toate știrile