EN
RO
Domeniul TIC prin prisma Programului Operaţional Competitivitate, varianta spre consultare
Publicat la 24.09.2015

Conform primei variante publicate spre consultare, a Programului Operaţional Competitivitate, domeniul TIC va fi finanţat în cadrulAxei prioritare 2 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru o economie digitală competitivă.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Programului Operațional Competitivitate constă în îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acestoraprin următoarele categorii de investiţii:

  • Acţiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi inovaţiilor din domeniul comerţului electronic
  • Acţiuni pentru dezvoltarea “cloud computing” şi tehnologii de colaborare media sociale
  • Consolidarea întreprinderilor locale bazate pe produsele și serviciile culturale digitale locale
  • O infrastructură în bandă largă, cu viteză de acces rapidă şi ultrarapidă – promovarea conexiunilor de tip NGA (New Generation Access), pentru asigurarea accesului la internet pentru echipamente TIC de înaltă tehnicitate
  • Acţiuni de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor

Varianta publicată spre consultare şi care poate fi accesată prin link-ul de mai jos, oferă o imagine de ansamblu asupra a ceea ce se va finanţa în perioada 2014 - 2020, în domeniul TIC, ieşind în evidenţă finanţarea proiectelor de "cloud computing" şi cele de asigurarea reţelelor şi sistemelor.

Pregătirea unor schiţe de proiect pe aceste două linii de finanţare, încă din această perioadă va oferi un avantaj competitiv pe piaţă, în momentul în care acest program va deveni funcţional.  

Programul Operaţional Competitivitate - versiunea 1, martie 2014 (domeniul TIC abordat de la pagina 27)

Toate știrile