EN
RO
Alocări de aproximativ 550 milioane euro pentru TCI în perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de  a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:

 

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

 

Priorităţile de investiţii în domeniul TIC, în perioada 2014-2020, vizează:

1. Pentru sectorul privat:

 • Acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și a inovațiilor în domeniul comerțului electronic;
 • Acțiuni pentru dezvoltarea sistemului de „cloud computing” şi tehnologii de colaborare media sociale;
 • Acţiuni de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor.

  2. Pentru sectorul public:

 • Acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 • Acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor publice) și accesul la standarde deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative;
 • Includerea e‐cultura și utilizarea TIC în cultură prin dezvoltarea unor arhive digitale culturale ale României și consolidarea întreprinderilor locale bazate pe produsele și serviciile culturale digitale locale;
 • Îmbunătățirea calității educației prin TIC, pe baza activităților curriculare și extracurriculare, cu ajutorul instrumentelor de acces deschis, cum ar fi OER și instrumentele sociale Web 2.0;
 • Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice medicale și introducerea sistemelor de telemedicină accesibile, care urmează să fie utilizate în relațiile pacient‐doctor;
 • Dezvoltarea sistemului de e‐asistență socială [prin actualizarea sistemului SAFIR + actualizarea sau dezvoltarea celor două componente (public și restricționată) ale registrului de furnizori de servicii, contribuții TCI (software, hardware) pentru creșterea gradului de colectare a datelor, monitorizarea și evaluarea în domeniul asistenței sociale;
 • O infrastructură în bandă largă, cu viteză de acces rapidă și ultrarapidă, promovarea conexiunilor de tip NGA, pentru asigurarea accesului la internet pentru echipamente TIC de înaltă tehnicitate, precum și utilizarea celor mai sofisticate servicii publice online, într‐un mod uniform din punct de vedere geografic;
 • Punerea în aplicare a sistemului Open Data la nivelul tuturor instituțiilor publice, în scopul de a îmbunătăți colaborarea online și sistemele electronice. 

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/a-doua-versiune-ap-2014-2020

Toate știrile