EN
RO
Agenda digitală 2020
Publicat la 24.09.2015

Agenda Digitală pentru Europa este una dintre cele șapte inițiative-pilot ale  Strategiei Europa 2020 și are ca scop definirea rolului motor esențial pe care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europei pentru 2020.

Obiectivul acestei Agende este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potențialul social și economic al TIC, în special al internetului, care reprezintă un suport vital al activităților economice și sociale. Dezvoltarea rețelelor de mare viteză astăzi are același impact revoluționar pe care l-a avut dezvoltarea rețelelor electrice și de transport cu un secol în urmă.

Acţiunile propuse se concentrează pe acordarea stimulentelor necesare încurajării investițiilor private, completate de investiții publice vizând obiectivele care ce privesc sistemele de comunicaţii electronice, evitând remonopolizarea rețelelor, precum și pe ameliorarea alocării spectrului de frecvenţe radio.

În cadrul acestui document sunt abordate problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană în ansamblul ei pe partea de competenţe digitale şi propune o serie de piloni pe care să se concentreze eforturile de îmbunătăţire a acestor competenţe, după cu urmează:

Pilonul 1 – Piaţa Unică Digitală, care cuprinde o serie de 21 de acţiuni, printre care Simplificarea distribuirii de conţinut creativ, Revizuirea normelor UE de protecţie a datelor sau Codul UE al drepturilor on line

Pilonul 2 – Interoperabilitate şi standarde, cu 7 acţiuni subsecvente, una dintre ele fiind  „Îndrumarea privind standardizarea în domeniile TIC şi achiziţii publice”

Pilonul 3 – Încredere şi siguranţă cu 14 acţiuni de rezolvat

Pilonul 4 – Internet de mare viteză

Pilonul 5 – Cercetare şi inovare

Pilonul 6 – Îmbunătăţirea competenţelor digitate

Pilonul 7 – TIC pentru provocările sociale

Pilonul 8 – Internaţional

Toţi aceşti piloni reprezintă baza de la care se porneşte pentru definirea şi alocarea fondurilor structurale şi de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020 în domeniul IT&C.

Toate știrile