EN
RO
Acordul cadru de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare, primul pas în dezvoltarea programelor de finanţare
Publicat la 24.09.2015

Domeniul ITC este abordat în varianta de acord de parteneriat propusă Comisiei Europene la data de 1 octombrie 2013 prin intermediul unor obiective prioritare. Aceste obiective vizează atât mediul public cât şi mediul privat, fiind sintetizate astfel:

  • Acţiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni : e‐Guvernare 2.0 (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online(Programul Operaţional Competitivitate);
  • Introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituțiilor publice în vederea îmbunătățirii sistemelor de colaborare online și a celor electronice (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Dezvoltarea de instrumente și aplicații IT pentru consolidarea monitorizării și controlului carierei resurselor umane (PO Capacitate Administrativă);
  • Acţiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi inovaţiilor comerţului electronic (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Acţiuni pentru dezvoltarea “cloud computing” (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Acţiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA(acces de generaţie următoare) în vederea asigurării modernizării reţelelor în bandă largă (Programul Operaţional Competitivitate). 

Pe baza acestor acţiuni propuse în acordul de parteneriat pot fi demarate activităţi de pregătire a strategiilor de dezvoltare în domeniul IT, atât de către administraţiile publice cât şi de companiile private. Aceste strategii vor sta la baza pregătirii aplicaţiilor în vederea obţinerii de finanţări pentru dezvoltarea infrastucturii hardware şi software.

Toate știrile