EN
RO
Sănătatea, unul din domeniile importante în cadrul variantei finale a Acordului de Parteneriat
Publicat la 24.09.2015

Una dintre cele mai importante priorităţi de investiţii ale Programului Operaţional Regional este reprezentată de investițiile în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate.

În cadrul acestui obiectiv vor fi finanţate următoarele tipuri de intervenţii:

  • Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe, centre integrate de intervenţie medico-sociale etc.)
  • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale construite/reabilitate/modernizate/extinse
  • Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor integrate de intervenţie medico-socială

Documentul consultativ pentru Programul Operaţional Competitivitate menţionează următoarele tipuri de intervenţii în domeniul TIC cu aplicabilitate în sănătate:

  • Îmbunătățirea competențelor digitale, sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐sănătate prin asigurarea interoperabilitatii sistemelor de informații medicale și introducerea sistemelor de telemedicină accesibile pentru a fi utilizate în relațiile medic ‐ pacient

Pentru informaţii detaliate legate de oportunităţile de finanţare în domeniul sănătăţii, în perioada 2014 - 2020, vă punem la dispoziţie materialul următor:

Oportunităţi de finanţare în domeniul sănătăţii în perioada 2014 -2020