EN
RO
Priorităţi în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Documentul "Priorități preliminare stabilite la nivelul României cu privire la modul de utilizare a fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020" , publicat in martie 2013 stabileste urmatoarele priorităţi pentru domeniul sănătate:

1. Dezvoltarea de soluții pentru extinderea utilizării TIC în sănătate: 

  • Soluții e-Sănătate la nivel național și european
  • Interoperabilitatea sistemelor actuale
  • Telemedicină
  • Servicii integrate de urgență și servicii de asistență medicală primară
  • Rețele e-Sănătate 
  • Corelarea registrelor electronice ale pacienților

2. Promovarea și sprijinirea reformei sistemului național de sănătate: 

  • Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin asigurarea infrastructurii de sănătate publică și creșterea accesului populației la servicii noi ca de exemplu, clădiri moderne de spitale, servicii integrate de urgență, servicii de îngrijire pe termen lung, noi proceduri de diagnosticare și terapie
  • Consolidarea serviciilor de sănătate publică și asistență medicală 

3. Dezvoltarea infrastructurii publice și private de CDI, ca parte a unor cluster-e existente/emergente, centre de excelență sau alte tipuri de structuri de cercetare (de la nivel național, regional sau european), în domeniul sănătății 

4. Îmbunătățirea celor 4 faze de management al dezastrelor: prevenire, pregătire, răspuns și recuperare prin dezvoltarea în continuare a capacității de furnizare persoanelor în nevoie a accesului la servicii de urgență de calitate, prin reducerea timpului de răspuns și prin îmbunătățirea nivelului de echipare și a competențelor

5. Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică și a investițiilor pentru utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv în clădiri publice