EN
RO
Investiţii prioritare în domeniul Sănătăţii în perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:  

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

Principalele priorităţi de investiţie pentru domeniul Sănătate, sunt:

  • Îmbunătățirea accesului la asistență medicală de calitate și la tratamente, inclusiv la asistență medicală de urgență, asistență medicală primară, dezvoltarea de servicii medicale și de asistență socială integrate, inclusiv la nivel de comunitate, cu accent pe serviciile oferite în ambulatoriu și dezvoltarea îngrijirii medicale primare integrate de specialitate, cu suport prin telemedicină;
  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare publică, a informării și educării pe probleme sociale și de sănătate, inclusiv combaterea discriminării romilor, prevenirea violenței în familie, abuzul de substanțe și a traficului de persoane;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesioniștilor din sectorul de sănătate, ca o condiție prealabilă pentru creșterea calității serviciilor;
  • Investiții în spitale și alte elemente de infrastructură din domeniul sănătății publice. 

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/a-doua-versiune-ap-2014-2020