EN
RO
Informaţii noi cu privire la următoarea perioadă de programare
Publicat la 24.09.2015

Conform propunerilor din draft-ul Acordului de Parteneriat trimis de către autorităţile de la Bucureşti către Comisia Europeană, în următoarea perioadă financiară vor fi 6 Programe Operaţionale pe Politica de Coeziune, faţă de 7 în prezent. Alocările financiare pentru viitoarele Programe diferă față de actualul exerciţiu financiar:

2007-2013

2014-2020

POS Transport

 4,56 mld euro    

 PO Infrastructură Mare

6,98 mld euro

POS Mediu

 4,51 mld euro

POS DRU

 3,7 mld euro

 PO Dezvoltarea Capitalului Uman

2,18 mld euro

PO DCA

 0,208 mld euro

 PO DCA

0,96 mld euro

PO Regional

 3,72 mld euro

 POR

6,99 mld euro

POS CCE

 2,55 mld euro

 PO Competitivitate

1,35 mld euro

PO Asistenta Tehnica

 0,170 mld euro

 PO Asistenţă Tehnică

0,3 mld euro

Implementarea FESI 2014-2020 se va face într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

Autoritate de Management

Program Operaţional

Ministerul Fondurilor Europene

POS Infrastructură Mare (Transport, Autostrăzi, Mediu şi Energie)

POS Competitivitate(Cercetare/Dezvoltare/Industrie şi Agenda digitală)

POS Capital Uman (Educaţie şi Ocupare şi Incluziune socială)

PO Asisten?ă Tehnică

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi  

Administraţiei Publice

Programul Operaţional Regional (Dezvoltare regională/Competitivitate/IMM-uri)

PO Capacitate Administrativă

Programe de cooperare teritorială europeană

 

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale

PO Dezvoltare Rurală

PO pentru Pescuit