EN
RO
Infastructura sanitară şi socială va avea o alocare de 400 de milioane de euro în perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Cu o alocare totală de 400 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, Axa prioritară 7 din cadrul noului program operaţional regional îşi propune următoarele obiective majore de investiţii:

  • Construcția de spitale regionale
  • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale, inclusiv dotarea cu echipamente
  • Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale nerezidențiale, inclusiv dotarea cu echipamente

La această Axă se adaugă alocările de pe Axa 8 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, în valoare totală de 80 de milioane de euro. Prin această axă se propune:

  • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
  • Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială
  • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere