EN
RO
Condiţionalităţi ex-ante pentru domeniul Sănătate
Publicat la 24.09.2015

Condiţionalitatea ex-ante defineşte un factor critic predefinit, ce reprezintă o premisă necesară şi care are o legătură directă şi un impact imediat asupra realizării eficiente şi eficace a obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei priorităţi de investiţii. Conform propunerii de regulament, condiționalitățile ex-ante pot fi îndeplinite cel târziu până la 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, acele condiționalități care au legătură directă cu stabilirea priorităților de finanțare de la nivelul documentelor de programare pot fi solicitate a fi îndeplinite înainte de aprobarea programelor operaționale.

Pentru domeniul Sănătate a fost realizat un plan de acţiuni pentru îndeplinirea acestor condiţionalităţi, care are ca ultimă fază realizarea Strategiei naţionale a sănătăţii pentru perioada 2014-2020.

Strategia naţională de sănătate va conține:

  • măsuri coordonate pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate
  • măsuri de stimulare a eficienței în sectorul sănătății, inclusiv prin aplicarea de tehnologii, modele de prestare a serviciilor și infrstructură inovatoare eficientă
  • un sistem de monitorizare și revizuire.

Elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 are următoarele etape:

1. Consultări la nivel regional, județean și local:

  • stabilirea instrumentelor pentru susținerea colectării de date privind: starea sănătății, resurse umane, echipamente;
  • colectarea de date la nivel județean;
  • elaborarea planurilor de sănătate la nivel județean.

Termen: ultima decadă a lunii iunie 2013

2. Elaborarea componentei strategice pentru prioritățile ce se propun spre finanțare din fonduri europene în perioada 2014-2020.

Termen: iunie 2013

3. Analiza și sinteza inputurilor de la nivel regional, județean și local/negociere MS/CJ

Termen: august 2013

4. Stabilirea elementelor tehnice în vederea elaborării strategiei:

  • starea sănătății populației
  • analize economice
  • definirea planurilor de servicii la nivel județean/regional/național
  • definirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

Termen: august 2013

5. Consultarea principalilor parteneri sociali

Termen: septembrie 2013

6. Finalizarea Strategiei Naționale de Sănătate

Termen: decembrie 2013