EN
RO
Acordul de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare şi oportunităţile în domeniul sănătăţii
Publicat la 24.09.2015

Acordul de Parteneriat (prima versiune) publicat spre consultare de Ministerul Fondurilor Europene în 1 octombrie 2013 stabileşte 7 direcţii majore  pe care se vor concentra investiţiile în viitoarea perioadă de programare:

 • Infrastructură;
 • Sănătate şi incluziune socială;
 • Energie şi Dezvoltare durabilă;
 • Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;
 • IT&C;
 • Capacitate instituţională;
 • Educaţie şi formare profesională.

 

În ceea ce priveşte infrastructura specifică de sănătate publicăvor fi finanţate următoarele tipuri de investiţii:

 • Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii (PO Dezvoltarea Resurselor Umane);
 • Investiții pentru spitale și altă infrastructură de sănătate publică (Programul Operațional Regional / DLRC);
 • Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea fișelor medicale și sprijinirea cercetării medicale prin folosirea datelor personale anonimizate (PO Dezvoltarea Competitivității);

 

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei se va realiza prin următoarele tipuri de intervenţii:

 • Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil;
 • Sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară;
 • Dezvoltarea infrastructurii comunitare (Programul Operațional Regional / DLRC);
 • Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară mică și prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală);
 • Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală).