EN
RO
TRANSILVANIA START UP - dezvoltare antreprenorială, consiliere, mentorat
Publicat la 07.05.2018

Relians Corp S.R.L. în parteneriat cu Asociația Centrul Startup Transilvania, Universitatea Babeș Bolyai/Rectorat și Asociația Centrul Regional De Formare-Evaluare-Atestare (FORMATEST), anunță lansarea proiectului „TRANSILVANIA START UP - dezvoltare antreprenorială, consiliere, mentorat”, cod SMIS 104902, POCU/82/3/7/104902.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema d ajutor de stat Romania Start-Up Plus. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, începând cu data de 19.03.2018, până la data de 18.03.2021 și are o valoare totală de 11.235.827,59 lei, din care 9.459.361,58 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Nord-Vest, în vederea creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 375 persoane care aparțin grupului țintă din Regiunea Nord-Vest, ca urmare a susținerii activității de formare profesională, în 12 luni de la demararea proiectului      ;
 • Creșterea cu 46 a numărului de start-up-uri în Regiunea Nord-Vest, ca urmare a implementării Schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, în 18 luni de la demararea proiectului;
 • Sprijinirea antreprenoriatului în Regiunea Nord-Vest, ca urmare a creării unei Rețele Regionale de Sprijinire a Antreprenoriatului, până la finalizarea implementării proiectului.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • 375 persoane care aparțin grupului țintă care beneficiază și au absolvit cursurile de formare antreprenorială realizate în cadrul proiectului    ;
 • 375 planuri de afaceri depuse de persoanele care aparțin grupului țintă, care au participat la cursurile de formare antreprenorială sau care nu au participat la acestea și au depus un plan de afaceri ;
 • 46 planuri de afaceri selectate pentru sprijinirea prin Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”;
 • 46 persoane, care aparțin GT al proiectului și ale căror planuri de afaceri au fost selectate, care au efectuat stagii de practică în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat;
 • 46 întreprinderi nou-înființate care au beneficiat de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat;
 • 46 întreprinderi nou-înființate monitorizate pe perioada de funcționare și dezvoltare a acestora;
 • 92 noi locuri de muncă înființate în perioada de funcționare și dezvoltare a întreprinderilor nou-înființate prin proiect;
 • 46 întreprinderi nou-înființate care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Schema de ajutor de minimis „Romania Start-Up Plus”;
 • 46 întreprinderi nou-înființate monitorizate pe perioada de sustenabilitate a acestora;
 • 1 Rețea Regională de Sprijinire a Antreprenoriatului - Regiunea Nord-Vest;
 • Proiect implementat în acord cu Contractul de finanțare;
 • Măsuri de informare și publicitate a proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020