EN
RO
Nord Est Start Up – program de antreprenoriat
Publicat la 09.02.2018

SC Relians Corp SRL în parteneriat cu SC Dal Consulting SRL, anunță lansarea proiectului ”Nord Est Start Up – program de antreprenoriat”, POCU/82/3/7/105061.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni incepand cu data 16.01.2018 si finalizat in data de 16.01.2021 și are o valoare totală de 8.862.242,26 lei, din care 8.687.155,05 lei reprezintă valoarea finanțării primite din partea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare și a antreprenoriatului în Regiunea de Nord Est, prin susținerea înființării și dezvoltării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin programe de formare antreprenorială pentru 300 de persoane din județele regiunii de Nord Est;
  • Sprijinirea dezvoltării a 37 de noi afaceri care vor genera cel puțin 74 de noi locuri de munca contribuind la dezideratul de creștere a gradului de ocupare in regiunea de Nord Est;
  • Promovarea dezvoltării și consolidării de parteneriate între centre, hub-uri, incubatoare de afaceri și clustere la nivelul Regiunii Nord-Est, prin înființarea unei Rețele Regionale de Sprijinire a Antreprenoriatului.

 

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de persoane fizice care beneficiază de măsuri de ocupare, din care fac parte: șomeri, persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice), persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale), din regiunea de dezvoltare Nord Est.

Rezultatele proiectului

  • 300 persoane vor beneficia de programul de formare antreprenorială și care vor primi certificate de absolvire recunoscute de ANC;
  • 1 concurs de selecție a planurilor de afaceri;
  • 37 planuri de afaceri selectate ce vor beneficia de ajutor de minimis în valoare de 144.400 RON;
  • 37 IMM înființate și 74 locuri de muncă nou create în cadrul acestora;
  • 1 Centru de consiliere in dezvoltarea afacerilor;
  • 1 Rețea Regională de sprijinire a Antreprenoriatului.

 

Conferința de presă de lansare a proiectului va avea loc luni, 12 februarie 2018, ora 10:00, în Sala de conferințe a Centrului de Afaceri CENTRIS din str. Colonel Langa nr. 17, Iasi.

Date de contact:

Email: office@relians.ro

Persoană de contact: Dan Ganciu, Manager de Proiect