EN
RO
Schimbări majore în finanţările pentru companii
Publicat la 24.09.2015

Conform ultimelor informaţii disponibile, pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor UE 2014-2020 sunt propuse schimbări majore în finanţările pentru companii precum:

 • descentralizarea către regiuni a domeniilor de finanțare și selecției de proiecte;
 • eliminarea mecanismului ”primul-venit - primul-servit”;
 • componente speciale în Programe dedicate înființării și dezvoltării întreprinderilor sau proiectelor inovative.

Principiul care va sta la baza finanțării diferitelor proiecte va utiliza conceptul „better spending”, respectiv finanțările trebuie să se concentreze pe acele sectoare care necesită investiții, dar care pot genera și plus valoare. Proiectele finanțate trebuie să reflecte nevoile esențiale ale societății românești, care ar putea deveni priorități pentru alocarea de fonduri europene.

În vederea identificării priorităţilor de investiţii din domeniul mediului de afaceri (producție), a fost constituit Comitetul Consultativ Tematic Competitivitate (CCT C), coordonat în parteneriat de MAEur, ANCS și MECMA. Comitetul este constituit din Grupuri de Lucru (GL-uri) specializate pe anumite domenii. CCT C are ca atribuții realizarea Strategiei Naționale de Competitivitate. Strategia va asigura o abordare comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de dezvoltare în următoarele sectoare: industrie, IMM-uri, mediul de afaceri, astfel încât viitoarele priorități de investiții să se concentreze în acele zone în care România are avantaje competitive.

Politicile de dezvoltare ce vor fi abordate de Strategia Națională de Competitivitate au în vedere și ţintele Europa 2020 stabilite pentru România în domeniul industriei. La nivel european sunt stabilite următoarele ținte pentru domeniul industriei:

 • Asigurarea unei creşteri sustenabile în industrie într-un ritm de peste 9% din PIB până în 2020 ;
 • Creşterea comerţului cu bunuri pe piaţa internă de la 21% la 25% până în anul 2020;
 • Creşterea numărului de întreprinderi mici care desfăşoară comerţ electronic până la  33% în anul 2015 ;
 • Creşterea numărului IMM-urilor care efectuează activităţi de export, astfel încât numărul IMM-urilor care realizează comerţ intra-comunitar să fie egal cu cel al IMM-urilor care realizează comerţ extra-comunitar (în anul 2011 media UE era de 8%).

În vederea atingerii țintelor prevăzute de comunicările Comisiei Europene, Strategia Națională de Competitivitate a României își propune ca priorități cheie relansarea capitalului autohton în industria prelucrătoare şi atragerea investiţiilor străine. În acest scop se urmărește:

 • Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM, și încurajarea inovării durabile pentru consolidarea şi modernizarea bazei industriale a României;
 • Promovarea industriilor verzi prin facilitarea accesului pe piață a noilor tehnologii;
 • Dezvoltarea infrastructurii la nivel local/regional pentru asigurarea  transferului noilor tehnologii, a tehnologiilor verzi, dezvoltarea inițiativelor locale privind emisiile reduse de carbon, introducerea de produse inovative, materiale în industrie, utilizarea pe scara largă a tehnologiilor și produselor ITC şi a modelelor de afaceri, protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi accesul la standarde;
 • Sprijinirea investițiilor private din industrie în cercetare, inovare, prin parteneriate public private în cadrul clusterelor și rețelelor de cluster, parcurilor științifice și tehnologice, parcurilor industriale;
 • Creşterea accesului la finanţare a IMM-urilor inovative;
 • Adaptarea sistemului de învăţământ şi de formare profesională continuă pentru dezvoltatea competenţelor forţei de muncă la noile specializari şi noile modele de evaluare a afacerilor (metode de evaluarea stocului disponibil de resurse naturale şi a impactului industriei asupra utilizării resurselor).
Toate știrile