EN
RO
Schema de ajutor de stat pentru investiţii cu impact major în economie
Publicat la 24.09.2015

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 10 milioane euro (calculată la un curs de 4,4 lei/euro). 

Proiectele de investiții ale căror valoare totală se situează sub valoarea de 44 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă. 

Obiectivul schemei de ajutor de stat - dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Perioada de valabilitate - 2014 - 31.12.2020 (plata ajutorului se efectuează în perioada 2015-2023)

Bugetul maxim al schemei - 600 milioane euro

Bugetul anual maxim al schemei - 100 milioane euro

Întreprinderi eligibile - întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  • demararea unei unităţi noi;

  • extinderea capacităţii unei unităţi existente;

  • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate;

  • schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

Valoarea maximă a finanţării:

Regiunea

Intensitatea şi nivelul maxim al ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti

15%, maxim 11,25 mil. Eur*

10%, maxim 7,5 mil. Eur*

Regiunea Vest şi Regiunea Ilfov

35%, maxim 26,25 mil. Eur*

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%, maxim 37,5 mil. Eur*

                                                       *echivalentul în lei

Sectoarele de activitate eligibile – sunt eligibile activităţi din toate sectoarele de activitate, cu excepţia: agricultură, silvicultură şi pescuit, industria extractivă, industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electric şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, construcţii, comerţ cu ridicata şi amănuntul, transport şi depozitare, informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, administrare publică şi apărare, activităţi de spectacole, activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

Textul integral al HG  poate fi accesat la adresa următoare:

 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/MO714din2014_HG807.pdf

Toate știrile