EN
RO
Publicare noi ghiduri pentru POR 2014-2020
Publicat la 14.10.2015

AM POR a lansat două noi ghiduri în consultare publică pentru POR 2014-2020:

GHIDUL SPECIFIC PRIORITĂȚII DE INVESTIȚIE 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

Activități finanțate:

  • investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale: îmbunătățirea izolației termice a clădirilor și consolidarea acestora; modernizarea instalațiilor aferente agentului termic, utilizarea surselor regenerabile de energie, implementarea sistemelor de management energetic etc.

Beneficiari eligibili:

  • Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Intensitatea finanțării:

  • 60% din total cheltuieli eligibile - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • 40% din total cheltuieli eligibile - UAT şi Asociaţia de proprietari.

Valoarea finanțării: 100.000 Euro – 5 mil. Euro

 

GHIDUL SPECIFIC PRIORITĂȚII DE INVESTIȚIE 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Activități finanțate:

  • restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Beneficiari eligibili:

  • Unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice centrale, unități de cult, ONG-uri, parteneriate între aceste entități.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Intensitatea finanțării:

  • 80% din total cheltuieli eligibile pentru regiunea București-Ilfov;
  • 85% din total cheltuieli eligibile pentru celelalte regiuni.

Valoarea finanțării:

  • 100.000 Euro – 5 mil. Euro (în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro).

 

Observațiile și comentariile pentru ambele ghiduri publicate se pot transmite până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro.

 

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare: www.fonduri-structurale.ro

Toate știrile