EN
RO
POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană
Publicat la 24.09.2015

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost aprobat de Comisia Europeană (CE). 

Cu o valoare totală a finanțării de 8,25 miliarde Euro și structurat pe 12 axe prioritare, POR 2014-2020 prevede obiectivele urmărite, domeniile finanțate şi planul de finanțare, beneficiarii eligibili pentru fiecare axă, mecanismul instituțional, principiile de prioritizare a investiţiilor și instrumentele de lucru.

Pe lângă continuarea investiților din perioada 2007-2013, noul POR va finanța și investiții precum: centre de transfer tehnologic, cadastru, investiții teritoriale integrate în Delta Dunării, noi măsuri pentru IMM-uri, dezvoltare urbană (străzi, piste de bicicliști, mijloace de transport în comun, reabilitare terenuri abandonate, amenajare spații verzi, infrastructura de educație - inclusiv creșe și grădinițe, infrastructura de sănătate, educație, servicii și locuințe sociale), dezvoltarea stațiunilor turistice (în special cele balneare).

Noua versiune a Programului va fi mai accesibilă beneficiarilor, prin: apeluri de proiecte uniformizate (priorități de investiții cu termen limită), număr redus de documente solicitate la depunerea documentației de finanțare, punctaj suplimentar pentru proiecte aflate într-un stadiu avansat de pregătire, reducerea perioadei de evaluare și selecție.

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare:

http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-2014-2020-in-valoare-de-825-miliarde-euro-adoptat-de-comisia-europeana

Toate știrile