EN
RO
POIM 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană
Publicat la 24.09.2015

Programul Operațional pentru Infrastructură Mare al României (POIM), pentru perioada 2014 – 2020, a fost aprobat de Comisia Europeană (CE), fiind un program destinat investițiilor în proiecte de mediu, energie și transporturi.

Programul va pune în practică Masterplanul de transport, ce reprezintă strategia sectorului național al transporturilor, pentru următorii ani. Masterplanul are stabilite ca obiective principale: îmbunătățirea infrastructurii existente de transport, dezvoltarea unui sistem de transport urban sustenabil și prietenos cu mediul și definitivarea rețelei centrale TEN-T la nivel național.

Alte obiective importante ale POIM vizează: creșterea eficienței energetice (reducerea consumului de energie în industrie și în sectorul casnic, utilizarea resurselor regenerabile mai puțin utilizate), protejarea resurselor naturale și încurajarea prevenirii riscurilor în ceea ce privește schimbările climatice.

De asemenea, programul va susține îndeplinirea obligațiilor României din domeniul mediului, în special cele referitoare la gestionarea resurselor de apă și a deșeurilor.

POIM este cel mai mare program operațional la României, iar bugetul de aproape 9,5 miliarde euro din fondurile regionale ale UE, la care se adaugă o cofinanțare națională de cca 2,4 miliarde euro va fi investit astfel:

  • sectorul de transport - alocare de 6,8 mld. euro (din care UE - 5,1 mld. euro);

  • sectorul de mediu - alocare de 4,47 mld euro (din care UE - 3,8 mld. euro);

  • sectorul de energie - alocare de 0,6 mld. Euro (din care UE - 0,52 mld. euro).

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/romania/news/10072015_adoptare_program_infrastructura_mare_ro.htm

Toate știrile