EN
RO
Performanţă sporită, deviza Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare
Publicat la 24.09.2015

Pentru următoarea perioadă de programare diviza Uniunii Europene este PERFORMANŢĂ SPORITĂ. Astfel, pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii privind condiţionalitatea pentru a se asigura că finanţarea UE creează stimulente puternice pentru statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor Europa 2020. Condiţionalitatea va îmbrăca atât forma aşa-numitelor condiţii ex-ante, care trebuie să fie îndeplinite înainte de plata fondurilor, cât şi a aşa-numitelor condiţii ex-post, care vor lega eliberarea fondurilor suplimentare de performanţă.

CONDIŢIONALITĂŢI EX-ANTE

Motivul consolidării condiţionalităţii ex-ante pentru aceste fonduri este garantarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru un sprijin eficient. Experienţele anterioare sugerează că eficacitatea investiţiilor finanţate din fonduri a fost compromisă în unele cazuri de deficienţele politicii naţionale şi ale cadrelor de reglementare şi instituţionale. Prin urmare, Comisia propune un număr de condiţionalităţi ex-ante, care sunt stabilite împreună cu criteriile de îndeplinire a acestora în cadrul regulamentului general. Unele condiţii sunt direct legate de obiectivele tematice ale politicii (de exemplu, strategiile inteligente de specializare sau cadrul de reglementare adecvat pentru sprijin comercial), în timp ce altele se aplică orizontal (de exemplu, achiziţiile publice).

Condiționalitățile ex-ante cu caracter orizontal sunt:

Domeniu

Condiționalitate ex-ante Criterii de îndeplinit
Achizițiile publice Existenţa unui cadru instituţional care să asigure aplicarea eficace a legislaţiei UE privind achiziţiile publice în domeniul  fondurilor CSC.

- cadru instituţional pentru aplicarea eficace a legislaţiei UE

- măsuri care asigurară proceduri transparente de acordare a contractelo

- strategie de formare şi difuzare a informaţiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor;

- măsuri de consolidare a capacităţii administrative de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul achiziţiilor publice.

 

Ajutoare de stat Existenţa unui mecanism care să asigure  aplicarea eficace a legislaţiei UE privind  ajutoarele de stat în domeniul fondurilor  CSC

- cadru instituţional pentru aplicarea eficace a legislaţiei UE privind ajutoarele de stat - strategie de formare şi difuzare a informaţiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor - măsuri de consolidare a capacităţii administrative de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul ajutoarele de stat.

 

Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și evaluarea strategică de mediu (SEA)

 

Existenţa aranjamentelor pentru aplicarea efectivă a legislaţiei de mediu a UE referitoare la EIA şi SEA.

- aranjamente instituţionale pentru aplicarea efectivă a Directivelor EIA şi SEA

- o strategie de training şi diseminarea informaţiilor către personalul implicat în implementarea Directivelor EIA şi SEA - măsuri pentru asigurarea capacităţii administrative adecvate

Sistemele statistice şi indicatorii de rezultat Existenţa unui sistem statistic necesar pentru a efectua evaluări ale eficacităţii şi impactului programelor.   Existenţa unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acţiunilor care contribuie cel mai eficient la obţinerea rezultatului dorit.

Existenţa unui plan multianual în vederea colectării şi agregării la timp a datelor, care include:

- identificarea surselor şi mecanismelor de asigurare a validării statistice

- măsuri de publicare şi acces public

- un sistem eficient de indicatori de rezultat proceduri adecvate pentru a se asigura că toate operaţiunile finanţate prin program adoptă un sistem eficient de indicatori.

CONDIŢIONALITĂŢI EX-POST

Condiţionalitatea ex-post va determina acordarea unei atenţii mai mari performanţei şi atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Aceasta va fi bazată pe realizarea obiectivelor de etapă în legătură cu ţintele legate de obiectivele Europa 2020, stabilite pentru programele din cadrul contractului de parteneriat.

Un total de 5% din bugetul naţional al fiecărui fond va fi retras şi alocat, în cadrul evaluării intermediare a performanţei, statelor membre ale căror programe au îndeplinit integral obiectivele lor de etapă. În afară de rezerva de performanţă, neîndeplinirea obiectivelor de etapă poate duce la suspendarea fondurilor, iar rezultatele slabe grave în ceea ce priveşte atingerea ţintelor unui program pot conduce la anularea unor fonduri.

Toate știrile