EN
RO
Oportunităţi de finanţare în perioada 2014-2020, pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai bun
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în luna octombrie un document intitulat „Oportunităţi de finanţare în perioada 2014-2020 pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai bun”.

Acest document scoate în evidenţă faptul că utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2014-2020 urmăreşte crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare constantă a mediului de afaceri, având ca obiective principale:

 • Stimularea competitivităţii întreprinderilor
 • Facilitarea accesului la finanţare
 • Crearea unui mediu favorabil creării de noi afaceri şi încurajarea culturii antreprenoriale
 • Sprijinirea companiilor de a opera în plan extern şi a accesa noi pieţe
 • Asigurarea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile

Pentru componenta de producţie/servicii creşterea competitivităţii companiilor private este urmărită printr-o serie de tipuri de investiţii, după cum urmează:

 • Înfiinţarea de noi capacităţi de producţie, modernizarea şi diversificarea producţiei finanţate (Scheme de ajutor de stat guvernamentale);
 • Acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi (Programul Operaţional Regional);
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare (Programul Operaţional Regional);
 • Acţiuni pentru îmbunătăţirea productivităţii IMM-urilor şi oferirea de oportunităţi de creştere (Programul Operaţional Regional).
 • Consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanţă tehnică, consultanţă şi sprijin pentru export (Programul Operaţional Regional);
 • Acţiuni pentru alăturarea în reţea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoştinţe şi a participării acestora în cadrul lanţurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internaţională (Programul Operaţional Regional);
 • Acţiuni integrate în vederea atragerii de investiţii în regiuni mai puţin dezvoltate (Programul Operaţional Regional). 

Aceste tipuri de investiţii sunt prezentate şi în varianta draft a Acordului de parteneriat pentru perioada 2014-2020, reprezentând baza pentru dezvoltarea viitoarelor programe de finanţare.

Toate știrile