EN
RO
Majorarea bugetului alocat pentru H.G. 807/2014
Publicat la 11.03.2016

Ministerul Finanțelor Publice a propus majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat cu impact major în economie (HG nr. 807/2014) de la 100 mil. euro anual, la 145 mil. euro anual.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare. În prezent, pentru întreprinderile mari care intenționează realizarea unor astfel de investiții nu mai există un alt mecanism de finanțare la nivel național.

Solicitanții eligibili sunt companiile private (întreprinderi mari, IMM-uri sau întreprinderi nou înființate), iar criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite sunt:

  • valoarea totală a investiției pentru care se solicită ajutorul trebuie să fie de minimum 44 mil. lei (cca 10 mil. euro);
  • investiția va genera contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, de minim valoarea ajutorului nerambursabil primit.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile aferente realizării și/sau închirierii construcțiilor, precum și achiziționării de active corporale și necorporale, aferente investiției inițiale.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, respectiv 2015-2023 pentru plata ajutorului de stat. Intensitatea ajutorului de stat pentru perioada 2014-2017 (procent din total cheltuieli eligibile) este de 15% pentru solicitanții din municipiul București, 35% pentru regiunile Vest și Ilfov și 50% pentru restul regiunilor.

Pentru detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați.

 

 

 

Toate știrile