EN
RO
Ghidul General pentru POR 2014-2020 a fost lansat în dezbatere publică
Publicat la 24.09.2015

A fost lansat în dezbatere publică Ghidul General pentru POR 2014-2020, program pentru care se estimează aprobarea în luna iunie 2015 și lansarea apelurilor de proiecte începând cu luna septembrie 2015.

Valoarea finanțării totale a POR 2014-2020 este 8.250 mil Euro, reprezentând o creștere cu 76,8% a bugetului gestionat în perioada 2007-2013.

Pe lângă continuarea tipurilor de investiții din perioada 2007-2013, POR 2014-2020 va finanța și investiții precum: dezvoltare urbană (străzi, piste de bicicliști, mijloace de transport în comun, reabilitare terenuri abandonate, amenajare spații verzi, infrastructura de educație - inclusiv creșe și grădinițe), infrastructura de sănătate, cadastru, centre de transfer tehnologic, dezvoltarea stațiunilor turistice (în special cele balneare), măsuri pentru IMM-uri, drumuri județene, investiții teritoriale integrate în Delta Dunării.

Elementele de noutate prevăzute de Ghidul General al POR 2014-2020 sunt:

  • uniformizarea tipurilor de apeluri de proiecte pe toate axele lansate în cadrul programului (apeluri de proiecte cu termen limită pentru majoritatea priorităților de investiție);
  • reducerea numărului documentelor necesare solicitantului la depunerea cererii de finanțare;
  • acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor aflate într-o fază avansată a pregătirii, precum și pentru complementaritatea cu alte Programe Operaționale;
  • încheierea contractelor de finanțare în baza SF sau DALI (crearea premiselor pentru achiziționarea la pachet a serviciilor de proiectare și execuție);
  • scăderea perioadei de evaluare și selecție, prin cumularea/eliminarea unor etape;
  • menținerea mecanismului cererilor de plată, introdus în aprilie 2013, cu impact substanțial asupra creșterii gradului de absorbție.

Clarificările, precum şi propunerile/sugestiile formulate pe marginea documentului publicat pot fi transmise la adresa de mail info@mdrap.ro până la data de 5 iunie 2015. Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare: http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/ghidul-solicitantului-pentru-por-2014-2020-lansat-in-consultare-publica

Toate știrile