EN
RO
Creşterea competitivităţii regionale
Publicat la 24.09.2015

Uniunea Europeană a demarat pregătirile pentru noua perioadă de programare 2014-2020, începând din anul 2010 cu adoptarea Strategiei Europa 2020 și publicarea Raportului privind coeziunea economică, socială și teritorială, continuând în anul 2011 cu trasarea bugetului pentru perioada 2014-2020 și ulterior cu publicarea propunerilor de regulamente, și apoi în martie 2012 cu publicarea primei propuneri a Cadrului Strategic Comun.

Prin toate aceste documente Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume:

  • concentrarea tematică asupra priorităților Strategiei Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

  • orientarea pe rezultate și performanță – întărirea rolului monitorizării și evaluării sistemului de indicatori;

  • posibilitatea elaborării de programe multi-fond în cazul implementării fondurilor structurale;

  • consolidarea coeziunii teritoriale;

  • simplificarea implementării.

Cadrului Strategic Comun (CSC) este menit să sprijine stabilirea direcţiei strategice pentru următoarea perioadă de planificare, din 2014 până în 2020, în statele membre şi regiunile lor.

În acest context, la nivelul României, acțiunile de conturare a direcțiilor prioritare de dezvoltare  pentru următoarea perioadă de dezvoltare care să vină în acord cu CSC au la bază următoarele elemente:

1. Elaborarea de strategii sectoriale pentru perioada 2014–2020 . Acestea vor ajuta la definitivarea Acordului de Parteneriat pentru următoarea perioadă de programare. Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost transmisă Comisiei Europene în luna iunie 2013. În prezent, acest document aflându-se în stadiu de completare în acord cu recomandările  CE, urmând a fi retransmis la începutul lunii octombrie 2013, astfel încât, până la finele anului să fie aprobat

2.  Elaborarea de Planuri de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020 .  În prezent pe site-urile oficiale ale Regiunilor de Dezvoltare sunt publicate spre consultare o parte dintre aceste planuri.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, la mijlocul lunii septembrie, pe site-ul oficial al Agenției de dezvoltare a fost publicată spre consultare Strategia de Dezvoltare Regională. Printre obiectivele specifice stabilite în cadrul strategiei, în domeniul producției și serviciilor, se remarcă ”Creșterea competitivității regionale”.

În atingerea acestui obiectiv sunt propuse o serie de direcții strategice și măsuri prioritare, precum:

1. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, inclusiv a celor care activează în sectorul agricol și conexe acestuia prin:

  • Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – crearea de parcuri industriale, științifice, tehnologice, logistice etc.; dezvoltarea celor existente; crearea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

  • Sprijinirea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor locale de suport a IMM-urilor.

2. Sprijinirea inovării în întreprinderi, a difuzării și adoptării de noi tehnologii prin:

  • Sprijinirea IMM-urilor pentru o orientare într-o măsură mai mare către cunoaștere, în special în vederea creării de produse, servicii, procese și canale de comercializare, bazate pe inovare.

Obiectivul ”Creșterea competitivității regionale” alături de celelalte 5 obiective specifice stabilite la nivelul strategiei au rolul, în orizontul 2020, de a transforma Regiunea București Ilfov într-o regiune ”în care oamenii se bucură de mediile de viață urbane și rurale, distincte dar legate între ele; în care oamenii pot valorifica oportunitățile de viață și de muncă bine remunerate și posibilitățile variate de locuire, cu servicii publice performante și facilități culturale și de recreere.”

Toate știrile