EN
RO
Condiţionalităţile ex-ante pentru perioada de programare 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

În contextul aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 un loc prioritar este ocupat de îndeplinirea și asumarea condiționalităților ex-ante.  

Condiţionalitatea ex-ante defineşte un factor critic predefinit, care reprezintă o premisă necesară şi care are o legătură directă şi un impact imediat asupra realizării eficiente şi eficace a obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei priorităţi de investiţii. Conform propunerii de regulament, aceste condiționalități pot fi îndeplinite cel târziu până la 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, cele care au legătură directă cu stabilirea priorităților de finanțare de la nivelul documentelor de programare pot fi solicitate a fi îndeplinite înainte de aprobarea programelor operaționale.

În vederea asumării condiționalităților ex-ante a fost încheiat Memorandumul cu tema „Îndeplinirea și asumarea condiționalităților ex-ante în contextul pregătirii și aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020, pentru domeniile mediu de afaceri, competitivitate și energie” între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei.

În domeniului mediului de afaceri la obiectivul tematic ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)”, condiționalitățile vizează sprijinul pentru promovarea antreprenoriatului luând în considerare Small Business Act (SBA). 

Criterii stabilite pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante sunt:  

  • măsuri pentru a reduce costul şi timpul necesar pentru a înfiinţa întreprinderi/măsuri privind reducerea la 3 zile lucrătoare a timpului necesar pentru înfiinţarea întreprinderilor şi la 100 EUR a costurilor aferente
  • măsuri pentru a reduce timpul necesar pentru a obţine licenţele şi autorizaţiile pentru a prelua şi a efectua activităţi specifice într-o întreprindere /măsuri privind reducerea la 3 luni a timpului necesar pentru obţinerea licenţelor şi a autorizaţiilor pentru începerea şi desfăşurarea activităţii specifice a unei întreprinderi 
  • un mecanism pentru evaluarea sistematică a impactului legislaţiei asupra IMM-urilor, cu ajutorul unui „test IMM”, luând în considerare, dacă este cazul, diferenţele de dimensiuni dintre întreprinderi

Stadiul îndeplinirii măsurilor propuse:

  • au fost elaborate planuri de acțiune pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate
  • a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru elaborarea documentelor de politică industrială
  • crearea portalului virtual unic pilot One Stop Shop pentru IMM-uri -   www.proiectonestopshopimm.ro
  • realizarea Planului de măsuri  actualizat pentru implementarea SBA (inclusiv prin modificarea și  completarea Legii nr. 346/2004  privind stimularea înfiinţării şi  dezvoltării întreprinderilor mici şi  mijlocii prin preluarea în lege a unora  dintre principiile SBA)
Toate știrile