EN
RO
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor are o alocare de 700 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Conform variantei finale agreate cu reprezentanţii Comisiei Europene, a Acordului de parteneriat, companiile vor beneficia de finanţări pentru dezvoltare în cadrul Programului Operaţional Regional.

În cadrul programului au fost stabilite următoarele categorii de intervenții ce vor fi finanțate:

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic: crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor:

  • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
  • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Axa Prioritară 3 - Eficiență energetică în clădiri publice: eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane

Axa Prioritară 5 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

  • Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural
  • Valorificarea economică a potențialului turistic balnear
  • Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Axa Prioritară 7 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Axa Prioritară 8 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Axa Prioritară 9 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea activității cadastrale

Alocarea financiară pentru Axa 2 este de 700 milioane euro şi cea pentru Axa 5 de 295 milioane euro, pentru perioada 2014-2020.

Toate știrile