EN
RO
A doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:  

 

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

 

  

Priorităţile de finanţare menţionate în acord, pentru întrepinderi, vizează:

  • Acțiuni de consolidare a culturii antreprenoriale și de creștere a notorietății opțiunii și a sprijinului potențial la demararea unei afaceri;
  • Acțiuni de îmbunătățire a productivității IMM‐urilor și de crearea condițiilor pentru oportunități de dezvoltare și pentru inovare, inclusiv susținerea investițiilor tehnologice avansate, aplicarea proiectării și altor aptitudini creative, consolidarea accesului la sprijinul pentru planificarea afacerilor, la consultanță tehnică, piețe internaționale, consiliere și sprijin pentru export;
  • Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
  • Acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor, în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de aprovizionare, inclusiv cele la scară internațională;
  • Acțiuni integrate – site‐uri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
  • Acțiuni de îmbunătățire a dezvoltării locale, bazate pe produsele și serviciile culturale locale, inclusiv prin intermediul instrumentelor de e‐cultural.

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa: www.fonduri-ue.ro

Toate știrile