EN
RO
Publicare proiecte de ghiduri în cadrul POIM
Publicat la 14.10.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor prioritare 3, 4, 6, 7, 8, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM):

  • Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor;
  • Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric;
  • Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon;
  • Axa prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate;
  • Axa prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.

Propunerile și sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate pot fi transmise la următoarea adresă de mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 30.09.2015.

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare:
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2956-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020