EN
RO
Priorităţile în utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii în perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

România dispune de o gamă largă, dar a redusă cantitativ, de resurse energetice primare fosile şi minerale: petrol, gaze naturale, cărbune și uraniu, precum și un la fel de important potențial de resurse regenerabile. România are în prezent o dependență mult mai mică pe importurile de energie (21,7% în 2010) faţă de UE-27 (52,7%). 

În contextul informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei Europene, prin Acordul de parteriat 2014-2020, s-au identificat o serie depriorităţi de investiţii în domeniul energetic, prorităţi de care se va ţine cont în realizarea viitoarelor documente de programare. Aceste priorităţi sunt:

  • Furnizarea de consiliere și, în cazuri justificate, sprijin pentru investiții în livrarea de energie verde și cu privire la măsurile de eficiență energetică, cu un accent special pe industriile mari consumatoare de energie și pe agricultură

  • Suport pentru creşterea eficienței resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul afacerilor și al agriculturii

  • În contextul investițiilor în înlocuirea capacităţii de producție la scară largă, promovarea de opțiuni de generare a energiei regenerabile coroborată cu dezvoltarea inteligentă a reţelelor

  • Promovarea și, dacă este cazul, acordarea de stimulente pentru investiții în sisteme de generare şi distribuţie a energiei în industrie și în agricultură, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale României