EN
RO
Energia, domeniu de interes în viitoarea perioadă de programare.
Publicat la 24.09.2015

La 1 octombrie 2013 a fost publicată varianta draft a « Acordului de parteneriat propus de România pentru următoarea perioadă de programare ». În cadrul acestui document sunt prezentate obiectivele tematice avute în vedere pentru următoarea perioadă de programare, aceste obiective rezultând dintr-o serie de 5 provocări de dezvoltare, după cum urmează :

În cadrul provocării denumită « Resursele » obiectivele tematice sunt prezentate astfel :

Aceste obiective tematice se referă la acţiuni care trebuie întreprinse atât de sectorul public cât şi de sectorul privat. Astfel,pentru sectorul public, pentru domeniul energie, tipurile de intervenţii propuse în cadrul Acordului de parteneriat sunt:

 • Acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice ;
 • Acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor de mobilitate urbană sustenabile;
 • Acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public , mai ales în zonele urbane;
 • Completarea sistemului național de identificare și gestionare a riscurilor în cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor (PO Infrastructură Mare);
 • Construirea unei culturi naționale de reducere a riscurilor la dezastre (PO Infrastructură Mare);
 • Crearea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și prevenire a riscurilor în raport cu riscurile identificate : cutremure, inundații, etc. (PO Infrastructură Mare);

Pentru sectorul privat, investiţiile în domeniul energetic vor viza :

 • Acţiuni de modernizare şi construire de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice , în special pentru tipurile de energie regenerabilă insuficient utilizate în comparaţie cu potenţialul existent, în special prin încurajarea generării distribuite (capacităţi mici şi foarte mici);
 • Acțiuni pentru promovarea investițiilor în soluții de compensare a fluctuațiilor datorate producerii de energie din surse regenerabile , în special prin încurajarea soluțiilor de stocare a energiei;
 • Acțiuni de sprijinire a măsurilor de extindere și modernizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice și termice , în vederea preluării în rețea a energiei din surse regenerabile;
 • Acțiuni de promovare a cogenerării de eficiență sporită;
 • Acțiuni de extindere și modernizare a rețelelor de transport a energiei electrice, în vederea preluării energiei produse din surse regenerabile;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru investiţii în furnizare ecologică şi în măsuri de eficientizare energetică precum şi în trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon;
 • Acțiuni de sprijinire a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, mai ales prin exploatarea potențialului de management al terenurilor și de sechestrare a carbonului.

Aceste obiective sunt importante deoarece pe baza lor se vor realiza viitoarele ghiduri ale solicitantului necesare pentru pregătirea apelurilor de proiecte pentru perioada 2014-2020. Va vom ţine la curent cu informaţii legate de negocierea acestui acord de parteneriat şi cu eventualele modificări aduse acestuia, asupra acestor obiective.