EN
RO
Eficienţa energetică în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale
Publicat la 24.09.2015

Perioada de programare 2014 - 2020 va pune accent pe modul în care sunt utilizate resursele şi pe o eficientizare a consumului acestora. Resursele energetice sunt vizate în special, prin investiţii care să conducă la reducerea consumului, cu impact asupra mediului înconjurător şi asupra calităţii vieţii.

Varianta finală a acordului de parteneriat transmisă spre aprobare Comisiei Europene la finalul lunii martie 2014, cuprinde o serie de măsuri care vor fi finanţate pe domeniul eficienţei energetice.

Pentru atragerea de finanţări pe acest domeniu, autorităţile publice trebuie să urmeze o serie de paşi, după cum urmează:

  • Elaborarea unui Plan de acțiune pentru energie durabilă (PAED) de sine stătător sau ca parte a unui plan strategic cuprinzător
  • Identificarea surselor de finanţare pentru investiţiile identificate în cadrul PAED
  • Elaborarea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării
  • Implementarea proiectelor
  • Monitorizarea rezultatelor obţinute şi diseminarea informaţiilor
  • Actualizarea periodică a PAED în materie de eficienţă energetică

Conform celor prezentate, planul de acţiune pentru energie durabilă devine un document foarte important în procesul de atragere de fonduri pentru proiecte de eficienţa energetică.  În materialul următor sunt prezentate informaţiile relevante în materie de atrageri de finanţări pentru proiectele de eficienţă energetică, sursele de finanţare pentru astfel de proiecte şi exemple de bună practică din portofoliul Relians:

Eficienţa energetică în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale