EN
RO
Domeniul energiei, abordat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
Publicat la 24.09.2015

Acordul de parteneriat în varianta finală agreată cu reprezentanţii Comisiei Europene şi transmis la începutul lunii Iulie 2014, este preconizat a fi semnat în luna septembrie 2014. Odată cu semnarea acestui acord, autorităţile române, prin cele 3 ministere de resort care se vor ocupa de administrarea fodurilor europene, vor întocmi programele operaţionale şi vor publica spre consultare primele Ghiduri ale solicitantului. Se preconizează ca, spre finalul acestui an şi începutul anului viitor, să fie lansate aceste Ghiduri şi deschise o serie de linii de finanţare pentru perioada 2014-2020.

Domeniul Energiei este cuprins în noile documente de programare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, în cadrul acestui program fiind cuprinse următoarele categorii de intervenţii care vor fi finanţate:Axa Prioritară 1  - Dezvoltarea reţelei TEN‐T pe teritoriul RomânieiAxa Prioritară  2 - Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN‐T

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul

Axa Prioritară 4 -  Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor:

Axa Prioritară 5  - Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului

Axa Prioritară 6 -  Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Axa Prioritară 7  - Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

  • Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a: energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/distribuţie); energiei termice în centrale geotermale (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/distribuţie)

  • Consolidarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

  • Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, pentru consum propriu

  • Implementarea distribuției inteligente pentru consumatori rezidențiali de energie electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrică)

  • Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin contorizare inteligentă

Axa Prioritară 8  - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale

Axa Prioritară 9  - Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov