EN
RO
Domeniul energie în varianta nouă de acord cadru de parteneriat
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de  a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

În domeniul Energiei, varianta actualizată vine cu următoarele priorităţi de investiţii:

1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în domeniul privat:

 • Promovarea producerii de energie electrică și termică din surse regenerabile (biomasă, energie geotermală, microhidrocentrale);

 • Îmbunătățirea eficienței energetice în întreprinderi prin sisteme de cogenerare de înaltă eficiență de mică putere;
 • Implementarea sistemelor inteligente de distribuție a energiei electrice la joasă joasă tensiune;
 • Dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a distribuției de energie electrică și termică în cadru industrial;
 • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de gestionare a deșeurilor pe baza ciclului deșeurilor: reutilizare, reciclare, recuperarea energiei și eliminare;
 • Investitii noi/modernizate pentru deșeurile din sectorul energetic; reducerea consumului de resurse naturale, prin creșterea raportului de reciclare a deșeurilor, precum și prin promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor; promovarea deșeurilor ca materii prime secundare sau produse secundare;
 • Dezvoltarea sistemelor inteligente de transport al gazelor;
 • Dezvoltarea sistemelor de transport inteligente, pentru a prelua energia din SER.

2. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi adaptarea la schimbările climatice în domeniul public:

 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și a clădirilor publice;
 • Promovarea investițiilor pentru sistemele de transport public pentru principalele municipalități din România, în cadrul planurilor de mobilitate urbană durabilă;
 • Înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat pe domeniul public, în special în zonele urbane;
 • Reabilitarea și extinderea sistemelor moderne și eficiente de termoficare publice;
 • Măsuri structurale și nestructurale, în scopul de a reduce riscurile și daunele provocate de inundații, secetă, eroziune și incendii forestiere;
 • Crearea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și prevenire a riscurilor, din punct de vedere al riscurilor identificate:
 • Finalizarea sistemului național de identificare și administrare a riscurilor în cadrul proiectului „Evaluarea Riscului Național”;
 • Construirea unei culturi naționale în ceea ce privește siguranța publică;
 • Extinderea și modernizarea rețelelor de apă potabilă și a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate și conectarea populației la sistemele de alimentare cu apă potabilă și la sistemele de canalizare, inclusiv în zonele rurale;
 • Protejarea biodiversității, prin dezvoltarea și implementarea unor planuri de gestionare și investiții în acțiuni de restaurare și conservare;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului Național de Evaluare a Calității Aerului;
 • Reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv pregătirea pentru decontaminare, în vederea reutilizării lor în condiții economice;
 • Protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice (urbane), valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri pentru mediul urban. 

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/a-doua-versiune-ap-2014-2020