EN
RO
Cerinţe cuprinse în Planul de acţiune în domeniul eficienţei energetice
Publicat la 24.09.2015

Conform ţintelor stabilite prin Programul Naţional de Reformă, România s-a angajat ca până în 2020, să obţină o reducere de 19% a consumului de energie primară, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% comparativ cu nivelurile din 1990, precum şi să obţină o pondere de 24% a energiei din surse regenerabile în consumul final brut. 

Pentru a reduce intensitatea energetică în sectoarele cu consumuri energetice mari si a îndeplini ţintele propuse atât în Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice, cât şi în Planul de acţiune în domeniul eficienţei energetice aferent Directivei 2012/27/UE privind eficienţa la consumatorul final, se vor lua măsuri în următoarele direcţii:

Industrie:

 • campanii de informare
 • acorduri voluntare pe termen lung în diferite sectoare ale industriei prelucrătoare
 • audituri energetice si gestionarea eficienţă a energiei
 • îmbunătătirea eficientei energetice prin sustinerea finantării prin fondurile Uniunii Europene

Sectorul public

 • creşterea eficientei si reducerea consumului iluminatului public
 • creşterea eficientei si reducerea consumului instalatiilor de alimentare cu apă
 •  îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirile publice

Agricultura

 • creşterea eficienţei şi utilizarea biocombustibililor la maşinile agricole
 • dezvoltarea de culturi energetice atât pentru producerea de biocarburanti, cât si pentru producerea de energie electrică si termică în cogenerare, asigurându-se ca aceste culturi să nu concureze cu necesarul de hrană al populației sau hrana pentru animale, evitându-se în acest fel utilizarea unor terenuri cu potențial agricol ridicat pentru sectorul energetic, în detrimentul agriculturii
 • cresterea eficientei energetice a irigaţiilor

Cogenerare

 • promovarea cogenerării de înaltă eficientă
 • identificarea si valorificarea potentialului national de cogenerare
 • auditare energetică a unitătilor de cogenerare
 • reabilitări si modernizări ale instalatiilor existente, pentru cresterea eficientei si reducerea impactului asupra mediului
 • constructia de noi instalatii de cogenerare, de înaltă eficienţă