EN
RO
Varianta finală a Acordului de parteneriat a fost transmisă Comisiei. Cercetarea are alocate 797.872.340 euro pentru perioada 2014-2020.
Publicat la 24.09.2015

Conform variantei finale a acordului de parteneriat, domeniul Cercetare va fi cuprins în cadrul Programului Operaţional Competitivitate.

Principalele elemente de noutate față de perioada de programare 2007 – 2013 sunt:

 • Investițiile în CDI vor fi realizate numai în legătură cu ariile identificate în strategia națională de CDI ca fiind de ”specializare inteligentă” (smart specialization);
 • Vor fi sprijinite parteneriatele între întreprinderi și instituţii de cercetare în scopul creșterii transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI pentru dezvoltarea de produse și procese bazate pe CDI și pe cererea pieţei;
 • Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
 • Măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor inovative
 • Credite şi garanţii în favoarea IMM‐urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă
 • Sprijinirea spin‐off‐urilor şi start ‐up‐urilor inovatoare
 • Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
 • Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI –NP și Danubius)
 • Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil
 • Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
 • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDI.

Cercetarea are alocate 797.872.340 euro pentru perioada 2014-2020.

Toate știrile