EN
RO
Ultima variantă a Acordului de parteneriat aferent următoarei perioade de programare
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de  a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

  Priorităţile de finanţare menţionate în acord, în domeniul cercetării-dezvoltării, sunt: 

 • Sprijinirea investițiilor private în CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organizații de cercetare, pentru a încuraja transferul de cunoștinţe, de tehnologie și de personal cu competențe avansate în CDI şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii bazate pe CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;

 • Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urile şi spin‐off‐urile inovatoare;

 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte a unor clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale/regionale/europene), cât și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea

 • Deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru;

 • Dezvoltarea unei infrastructuri de suport tehnologic în sectoarele public și privat, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării inteligente;

 • Dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ superior din domeniul cercetării și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de abilități de nivel superior în cadrul IMM‐urilor;

 • Servicii de consultanță pentru fermieri, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de mediu;

 • Încurajarea colaborării între agricultură, industria forestieră și industria alimentară, educație și cercetare, în vederea utilizării rezultatelor în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi, ca soluții aplicate ale cercetării și inovării;

 • Înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”;

 • Crearea și oferirea de servicii de consultanță;

 • Colaborarea între pescari/fermieri din domeniul acvaculturii și oameni de știință. 

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa:   http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/a-doua-versiune-ap-2014-2020

Toate știrile