EN
RO
S-au lansat apelurile pentru acțiunile finanțate în cadrul POC 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”
Publicat la 27.10.2015

Deschiderea aplicației pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu data de 27 iunie 2015.

Calendarul lansării apelurilor în cadrul Axei 1, Programul Operațional Competitivitate, este următorul:

Acțiune

Tip proiecte

Tip apel

Acțiunea 1.1.1:

Mari infrastructuri de CD

Proiecte de investiții pentru institute de CD/universități (Secțiunea F)

45 zile de la deschiderea aplicației

 

Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi (Secțiunea A)

Clustere de inovare (Secțiunea B)

Acțiunea 1.1.4:

Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate (Secțiunea E)

Acțiunea 1.2.1:

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare (Secțiunea C)

Apel deschis

Proiecte CDI pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare (Secțiunea D)

45 zile de la deschiderea aplicației

 

Acțiunea 1.2.3:

Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Proiecte în parteneriat pentru transfer de cunoștințe (Secțiunea G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare:

http://www.research.ro/ro/articol/3628/fonduri-structurale-lansare-competitii-poc-axa1-ghid-unic-sec-iuni-a-g

S-au lansat apelurile pentru acțiunile finanțate în cadrul POC 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Deschiderea aplicației pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu data de 27 iunie 2015.

Calendarul lansării apelurilor în cadrul Axei 1, Programul Operațional Competitivitate, este următorul:

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

Tipuri de proiecte:

 • Proiecte de investiții pentru institute de CD/universități (Secțiunea F)
 • Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi (Secțiunea A)
 • Clustere de inovare (Secțiunea B)

Tip apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Tip de proiect:

 • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate (Secțiunea E)

Tip de apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

Tip de proiect:

 • Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare (Secțiunea C)

Tip de apel: deschis

Tip de proiect:

 • Proiecte CDI pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare (Secțiunea D)

Tip de apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Tip de proiect:

 • Proiecte în parteneriat pentru transfer de cunoștințe (Secțiunea G)

Tip de apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

 • Proiecte de investiții pentru institute de CD/universități (Secțiunea F)
 • Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi (Secțiunea A)
 • Clustere de inovare (Secțiunea B)

Tip apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

 • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate (Secțiunea E)

Tip apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

 • Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare (Secțiunea C)

Tip apel: deschis

 • Proiecte CDI pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare (Secțiunea D)

Tip apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

 

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

 • Proiecte în parteneriat pentru transfer de cunoștințe (Secțiunea G)

Tip apel: 45 de zile de la deschiderea aplicației de depunere proiecte

Toate știrile