EN
RO
Programul Operaţional Competitivitate, publicat spre consultare
Publicat la 24.09.2015

În luna martie 2014 a fost publicată spre consultare prima variantă a Programului Operaţional Competitivitate pentru perioada 2014 - 2020. În cadrul acestui program sunt abordate elemente legate de finanţarea domeniului cercetării.

Astfel, în cadrul viitoarei perioade de programare se urmăreşteconsolidarea sectorului CDI prin finanţarea următoarelor tipuri de investiţii:

  • Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi  individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
  • Facilitarea accesului IMM-urilor inovative (inclusiv start-up-uri și spin-off-uri)  la capital de risc  și servicii suport în etapele timpurii ale dezvoltării acestora
  • Acordarea de credite și garanții favorabile IMM-urilor inovative și organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
  • Sprijinirea activităților inovative de înaltă tehnologie în firme tip spin-off sau start-up pentru a valorifica rezultatele CD și cunoștințele din instituțiile publice de cercetare
  • Sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe dintre întreprinderi și instituții de învățământ superior și de CD, pentru dezvoltarea de produse și servicii bazate pe rezultatele CDI
  • Dezvoltarea infrastructurii de CD și a infrastructurilor de cercetare pan-europene în vederea valorificării potențialului de cluster în sectoarele economice competitive sau cu potențial de creștere
  • Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil
  • Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale
  • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate  pentru consolidarea capacității CD

Pentru detalii legate de varianta spre consultare a Programului Operaţional Competitivitate, acesta poate fi consultant la adresa de mai jos:

Programul Operaţional Competitivitate - versiunea 1, martie 2014

Toate știrile