EN
RO
Prioritățile generale pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în perioada 2014 – 2020
Publicat la 24.09.2015

În data de 6 iunie 2013, în cadrul dialogului informal ce se află în plină desfășurare, autoritățile române au transmis serviciilor Comisiei Europene un prim Document consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat.

De asemenea, acest document, care stă la baza elaborăriiAcordului de Parteneriat, se află în consultare publică, fiind publicat pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene.

Așa cum sunt prezentate în Documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat, în cadrul obiectivului tematic aferent CDI, prioritățile generale pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în perioada 2014 – 2020 sunt :

 • Sprijinirea cercetării prin colaborare și transferul de cunoaștere dintre institutele de CD, centrele de învățământ superior și întreprinderile/unitățile economice din sectoarele competitive și din agricultură, în baza conceptului de Specializare Inteligentă;
 • Stimularea investițiilor în CD realizate de IMM-uri și sprijinirea start-up-urilor inovative în accesarea de instrumente financiare pentru a evita eșecul pe piață;
 • Alte priorități se vor concentra pe dezvoltarea infrastructurii tehnologice suport în sectoarele public și privat, în baza conceptului de Specializare Inteligentă, în toate regiunile României și, cu precădere, în regiunile mai puțin dezvoltate
 • Dezvoltarea capitalului de resurse umane în instituțiile publice și de învățământ superior , bazată pe CD și sprijinirea dezvoltării competențelor de nivel superior în cadrul IMM-urilor

Principalele obiective propuse în vederea atingerii obiectivului tematic aferent CDI sunt:

 • Atingerea unui nivel al cheltuielilor publice în CDI de 1% din PIB, împreună cu atingerea aceluiași nivel pentru cheltuielile private în CDI;
 • Alinierea la media europeană în ceea ce privește resursele umane din sectorul CDI;
 • Deschiderea accesului la infrastructuri competitive;
 • Concentrarea formării cercetătorilor în jurul ariilor prioritare;
 • Deschiderea pieței muncii din cercetare la nivel internațional.

În contextul stabilirii strategiei de Specializare Inteligentă, Ministerul Educației Naționale (ANCS) a finalizat proiectul JASPERSprin care a realizat o analiză a situației curente și expertizei existente în sectorul CDI din România. Raportul final JASPERS a identificat șase domenii cu potențial de inovare și de concentrare a specializării inteligente:

 • Alimentație și agricultură;
 • IT&C;
 • Inginerie și tehnologii;
 • Energie și mediu;
 • Sănătate;
 • Sectorul farmaceutic.

În cadrul obiectivului tematic specific CDI, investițiile vor fi finanțate în principal din FEDR (9% din alocarea națională FEDR) cu o contribuție minoră din FEADR în mediul rural (1% din alocarea națională FEADR). 

Principalele rezultate așteptate în cadrul acestui obiectiv tematic sunt:

Cu sprijin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regional):

 • Creșterea inițiativelor inovative în întreprinderi
 • Crearea de companii în sectoarele cunoașterii intensive (KIS) de nivel mediu și superior

Cu sprijin FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală):

 • Creșterea inițiativelor inovative în mediul rural.
Toate știrile