EN
RO
Priorităţi în cercetare pentru perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Prioritățile preliminare stabilite de România pentru utilizarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, în domeniul cercetării, vizează:

1. Sprijinirea cercetării, dezvoltării, inovării în întreprinderi, în special prin: 

  • Sprijinirea investițiilor CDI în întreprinderi pentru a stimula transferul tehnologic al rezultatelor competitive din cercetare, pentru a facilita dezvoltarea în baza CDI a produselor și serviciilor și pentru a promova eco-inovarea și inovarea în agricultură;

  • Promovarea instrumentelor financiare direcționate să susțină riscul investițiilor private în cercetare și inovare, să stimuleze start-up-urile și spin-off-urile inovative, precum și să atragă cercetători tineri în centre CDI  de excelență.

2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice și private, atât ca parte componentă a clusterelor existente/emergente, a centrelor de excelență și a altor tipuri de structuri de cercetare (naționale/regionale/europene), cât și în domenii specifice identificate ca priorități (ca de ex. domeniul medical).  

3. Deblocarea potențialului pentru excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile CDI din programul cadru european Orizont 2020 și prin asigurarea resurselor umane înalt calificate în sistemul național de CDI, în special în centrele de competență. 

4. Stimularea transferului de cunoaștere și inovarea în agricultură, silvicultură și în zonele rurale și consolidarea legăturilor între agricultură, silvicultură, cercetare și inovare.

Toate știrile