EN
RO
Noi reguli în acordarea ajutoarelor de stat
Publicat la 24.09.2015

În această perioadă, Comisia Europeană continuă lucrările pentru reforma în domeniul ajutoarelor de stat pentru a stabili un nou cadru legal care sa guverneze ajutoarele de stat în perioada 2014-2020. 

În prezent, lucrările se concentrează pe următoarele aspecte:

  • Regula de minimis, al cărei plafon (€200.000) este puţin probabil ca va fi mărit – procesul de consultare publica a fost finalizat la 15 mai 2013
  • Regulile de exceptare, ce ar putea fi extinse pentru a include măsuri care să stimuleze investiţiile în:

      - infrastructura de cercetare

      - conceptul de inovare in sensul sau cel mai larg – de exemplu, inovarea non-tehnologica (textul ar putea face referire la noţiunea de cunoaştere, nu la cea de tehnologie) şi               

     - asistenţa acordată în situaţii de dezastre naturale.

Condițiile de acordare a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare în temeiul RGECA (Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare) au fost simplificate și raționalizate. Ajutoarele pentru proiecte demonstrative și proiecte-pilot au fost simplificate astfel încât să se reducă decalajul dintre cercetarea științifică și lansarea pe piață și să se elimine barierele care îi împiedică pe antreprenori să aducă „idei pe piață”, priorități identificate în Comunicarea privind inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” și în Comunicarea privind tehnologiile. generice esențiale.

Se introduc două categorii de ajutoare care anterior nu erau acoperite de RGECA:

  • infrastructurile de cercetare: ca o recunoaștere a rolului-cheie pe care îl joacă acestea în progresul cunoașterii și al tehnologiei, se introduce o exceptare pe categorii de ajutoare pentru construcția sau modernizarea de infrastructuri de cercetare. Infrastructurile eligibile trebuie să fie accesibile în condiții transparente și nediscriminatorii. Articolul acoperă exclusiv ajutoarele destinate infrastructurilor de cercetare, și nu utilizatorilor finali; acestea din urmă ar trebui notificate Comisiei în vederea autorizării
  • ajutoarele pentru inovare: în conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu inițiativa „O Uniune a inovării”, în noul RGECA se va introduce o gamă mai largă de măsuri de sprijin pentru inovare în favoarea IMM-urilor. Propunerea simplifică și raționalizează condițiile aplicabile măsurilor de ajutor pentru inovare, regrupând toate categoriile de ajutor pentru inovare în favoarea IMM-urilor într-una singură. O simplificare importantă constă în introducerea unei intensități unice a ajutoarelor.
Toate știrile