EN
RO
Lansarea apelurilor pentru acțiunile finanțate în cadrul POC, Axa 1
Publicat la 24.09.2015

S-au lansat apelurile pentru acțiunile finanțate în cadrul POC 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Deschiderea aplicației pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu data de 27 iunie 2015. 

Calendarul lansării apelurilor în cadrul Axei 1, Programul Operațional Competitivitate, este următorul: 

Acțiune Tip proiecte Tip apel
Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD Proiecte de investiții pentru institute de CD/universități (Secțiunea F) 45 de zile de la deschiderea aplicației
Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi (Secțiunea A) 45 de zile de la deschiderea aplicației
Clustere de inovare (Secțiunea B) 45 de zile de la deschiderea aplicației
Acțiunea 1.1.4:Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate (Secțiunea E) 45 de zile de la deschiderea aplicației
Acțiunea 1.2.1:Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare (Secțiunea C) Apel deschis
Proiecte CDI pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare (Secțiunea D) 45 de zile de la deschiderea aplicației
Acțiunea 1.2.3:Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe Proiecte în parteneriat pentru transfer de cunoștințe (Secțiunea G) 45 de zile de la deschiderea aplicației

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare: http://www.research.ro/ro/articol/3628/fonduri-structurale-lansare-competitii-poc-axa1-ghid-unic-sec-iuni-a-g

Toate știrile