EN
RO
Categoriile de investiţii în domeniul cercetării propuse în Acordul de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare
Publicat la 24.09.2015

La începutul lunii octombrie a fost transmisă către Comisia Europeană noua variantă a Acordului Cadru de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020. Cele 5 provocări de dezvoltare propuse prin acest document vizează: Competitivitatea, Oamenii şi societatea, Infrastructura, Resursele şi  Guvernanţa.

În cadrul viitoarei perioade de programare se urmăreşte consolidarea sectorului  CDI prin finanţarea următoarelor tipuri de investiţii:

  • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, ca parte din clustere, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic, în special în regiunile mai puţin dezvoltate, în concordanţă cu principiul specializării inteligente (Programul Operaţional Regional);
  • Dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ superior din domeniul cercetării și dezvoltării(Programul Operaţional Capital Uman);
  • Sprijinirea investiţiilor private CDI (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Sprijinirea cercetării colaborative dintre întreprinderi şi organizaţii de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoştinţe, tehnologic şi de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Promovarea instrumentelor financiare menite să susţină riscul investiţiilor private în cercetare şi inovare şi să stimuleze start-up-urile inovative şi spin-off-urile (Programul Operaţional Competitivitate);
  • Sprijinirea dezvoltării de abilităţi la nivel superior în cadrul IMM-urilor (Programul Operaţional Capital Uman). 

Aceste acţiuni sunt orientate atât către sectorul public cât şi către cel privat. Vor fi sprijinite proiectele de tip colaborativ, dezvoltate fie în cadrul unor clastere de cercetare, fie pe baza unor acorduri de parteneriat între întreprinderi şi organizaţii de cercetare. 

Se remarcă de asemenea un interes în diminuarea riscului investiţiilor în activităţile de cercetare realizate în cadrul întreprinderilor, pentru a se asigura o continuitate a acestora şi după finalizarea proiectelor.

Toate știrile