EN
RO
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

În data de 26 martie au fost lansate oficial Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 și primul apel de proiecte, pentru care este disponibil un buget de 208,1 milioane euro. Scopul programului este dezvoltarea zonei de graniță româno-bulgară, utilizând în mod durabil resursele și avantajele umane, naturale și de mediu.

Apelul de proiecte vizează primele trei axe prioritare ale programului: domeniile transport, mediu și situații de urgență.

  • Axa prioritară 1 -  o regiune conectată, are ca obiective specifice o mai bună planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontalier, pentru conectarea rețelei de transport TEN-T și creșterea siguranței transportului pe apă
  • Pentru Axa prioritară 2 - o regiune verde, obiectivele specifice sunt să îmbunătățească utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și a patrimoniului cultural, dar și să susțină managementul durabil al ecosistemelor din zona de graniță
  • Axa prioritară 3 - o regiune sigură, vizează managementul comun al riscului la granița dintre cele două țări

Solicitanți eligibili:

  • Organizații non-profit din România sau Bulgaria
  • Organizațiile non-guvernamentale (asociații sau fundații), operatori din sectorul public, autorități locale/regionale/naționale cu sediul sau sucursale în zona eligibilă transfrontalieră
  • Autorități publice naționale române sau bulgare ale căror zonă de competență, stabilită prin acte juridice, se extinde în zona eligibilă a programului

Ghidul solicitantului este publicat spre consultare, în limba engleză, limba oficială a programului.