EN
RO
Ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice
Publicat la 24.09.2015

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care derulează sau vor derula proiecte cu finanţări europene, RELIANS împreună cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor a realizat un Ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice.

Experţii Relians s-au implicat în mod direct în aceste demers, rezultând un document de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, document care cuprinde atât informaţii detaliate cu privire la sistemul achiziţiilor publice, cât mai ales exemple de bună practică pentru speţele care au ridicat probleme în derularea procedurilor pentru proiectele implementate în perioada 2007 - 2013.

Succint, acest Ghid tratează:

1. Definirea și clasificarea instrumentelor structurale, atât pentru perioada actuală, cât și pentru perioada 2014-2020

2. Prezentarea sistemului de management a proiectelor finanțate din instrumente structurale

3. Prezentarea Principiilor care guvernează achizițiile publice

4. Reguli privind conflictul de interese, reguli de elaborare a documentației de atribuire, reguli comune privind estimarea valorii/contractelor, reguli de participare la procesul de atribuire, reguli de publicitate, reguli speciale de transparență, reguli de comunicare și transmitere a datelor

5. Descrierea procedurilor de achiziție publică

6. Atribuirea contractului de achiziție publică

7. Contractele sectoriale

8. Modul de soluționare a contestațiilor

În perioada următoare, ANRMAP va organiza o serie de seminarii pentru prezentarea acestui ghid, la care sunt invitaţi toţi ce interesaţi.

Locaţiile şi datele de desfăşurare sunt următoarele:

  • Craiova – Marți, 18.02.2013
  • Sinaia – Joi, 20.02.2013
  • Iași – Marți, 25.02.2013
  • Sibiu – Marți, 04.03.2013
  • Cluj Napoca – Joi, 06.03.2013
  • Timișoara – Marți, 11.03.2013
  • Constanța – Marți, 18.03.2013
  • București - Joi, 20.03.2013

Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul: http://www.anrmap.ro/poat/