EN
RO
Acordul cadru de parteneriat pentru perioada 2014-2020. Oportunităţi de finanţare.
Publicat la 24.09.2015

Acordul de Parteneriat (prima versiune) publicat spre consultare de Ministerul Fondurilor Europene în 1 octombrie 2013 stabileşte 7 direcţii majore  pe care se vor concentra investiţiile în viitoarea perioadă de programare:

 • Infrastructură;
 • Sănătate şi incluziune socială;
 • Energie şi Dezvoltare durabilă;
 • Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;
 • IT&C;
 • Capacitate instituţională;
 • Educaţie şi formare profesională.

 

Pentru Infrastructură sunt propuse următoarele tipuri de investiţii:

 • Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul rețelei TEN‐T;
 • Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul rețelei centrale TEN‐T, în special prin finalizarea coridoarelor TEN‐T;
 • Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin îmbunătățirea siguranței în trafic în cadrul rețelei TEN‐T pentru toate modurile de transport;
 • Creșterea mobilității urbane și a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea transportului urban în Regiunea București‐Ilfov, cu accent asupra metroului ;
 • Modernizarea și dezvoltarea transportului intermodal în vederea fluidizării traficului de mărfuri care tranzitează România , precum și a reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane;
 • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fluviale pe Dunăreși pe canalurile navigabile în vederea promovării unui sistem de transport ecologic;
 • Dezvoltarea mobilității regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv prin investiții în infrastructură și achiziții de material rulant;
 • Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifică, în vederea îmbunătățirii conectivității și pentru sprijinirea mobilității regionale;
 • Îmbunătățirea infrastructurii vamale.
 • Creșterea accesibilității zonelor urbane localizate în vecinătatea rețelei TEN‐T, prin construirea și modernizarea legăturilor secundare și terțiare la rețea, inclusiv pasarele;
 • Reabilitarea și reînnoirea sistemelor de transport urban într‐o manieră integrată și sustenabilă.

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală va finanţa dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.

În ceea ce priveşte infrastructura specifică de sănătate publicăvor fi finanţate următoarele tipuri de investiţii:

 • Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii (PO Dezvoltarea Resurselor Umane);
 • Investiții pentru spitale și altă infrastructură de sănătate publică (Programul Operațional Regional / DLRC);
 • Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea fișelor medicale și sprijinirea cercetării medicale prin folosirea datelor personale anonimizate (PO Dezvoltarea Competitivității);

 

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei se va realiza prin următoarele tipuri de intervenţii:

 • Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil ;
 • Sprijinirea tranziției de la modele instituționale la îngrijirea comunitară;
 • Dezvoltarea infrastructurii comunitare (Programul Operațional Regional / DLRC);
 • Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară mică și prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală);
 • Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală). 

 

Investițiile din fondurile ESI urmăresc furnizarea de servicii publice de calitate de către administrație și sistemul judiciar:

 • Sprijinirea consolidării capacității și eficienței instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale (PO Capacitate Administrativă);
 • Sprijinirea consolidării accesibilității, eficienței și calității serviciilor publice (PO Capacitate Administrativă);
 • Sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice, a culturii administrative și a proporționalității între reglementare și guvernanță (PO Capacitate Administrativă);
 • Sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrității, a progresiei profesionale și a remunerației pe baza meritelor în sistemul public (PO Capacitate Administrativă);
 • Dezvoltarea și implementarea unor procese și proceduri clare, transparente, uniforme și cuprinzătoare pentru recrutarea, selecția și evaluarea funcționarilor publici (PO Capacitate Administrativă);
 • Elaborarea, introducerea și susținerea utilizării sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare (PO Capacitate Administrativă);
 • Consolidarea capacității administrative de gestionare și implementare a unor programe și politici de formare (PO Capacitate Administrativă);
 • Elaborarea și implementarea de mecanisme pentru creșterea complementarității între instituții și eliminarea dublării competențelor în domeniul managementului resurselor umane(PO Capacitate Administrativă);
 • Sprijin pentru îmbunătățirea capacității organizaționale și administrative a instituțiilor judiciare (PO Capacitate Administrativă);
 • Sprijinirea creării unui sistem național al cadastrului care să ofere siguranță titlului de proprietate , promovarea reformei funciare și gruparea eficientă a terenurilor (PO Capacitate Administrativă);