EN
RO
Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România
Publicat la 24.09.2015

Luni, 20 mai 2013, a avut loc seminarul cu tema “Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România” , organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pe parcursul seminarului au fost dezbătute mai multe subiecte de interes pentru agricultura României: adaptarea instrumentelor de intervenţie ale Politicii Agricole Comune (PAC) la situaţia din România în vederea sprijinirii competitivităţii acesteia în perioada 2014-2020, analizarea sectoarelor vulnerabile şi care necesită sprijin structural (ajutoare cuplate în Pilonul I, CNDP-uri, etc.), inventarierea domeniilor posibil candidate pentru viitoare programe sectoriale, precum şi a acelora pentru care sprijinul trebuie continuat, asocierea fermierilor, cadastru, problema irigaţiilor, chestiuni care ţin de terenurile nelucrate şi de sprijinirea tinerilor fermieri.

Concluziile seminarului au fost:

  • Se dorește menținerea alocării bugetare totale a PAC şi, în acelaşi timp, obținerea susținerii politice a statelor membre ca să accepte nu numai menţinerea bugetului pentru agricultură, dar şi o reducere a plăţilor directe pentru agricultorii lor, pentru a putea creşte plăţile directe în noile state membre.
  • În perioada următoare, dincolo de politicile europene din domeniul subvenţiilor şi a preţurilor practicate pe piaţa produselor agricole, performanţa fermelor mari va depinde în mod necesar de punerea în practică de către acestea a rezultatelor din domeniul cercetării şi inovării.
  • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va stabili o serie de linii și măsuri pe care le va adopta în perioada următoare, astfel încât, pe de o parte, fermierii români să poată exploata la maximum fondurile şi facilităţile puse la dispoziţie prin noua PAC, iar pe de altă parte să permită atenuarea şocurilor datorate aplicării reformei în sectoarele vulnerabile. În acest context, ministrul Constantin a subliniat necesitatea realizării a două subprograme, unul care să vizeze zona montană şi submontană, iar celălalt sectorul laptelui, anticipând că cea mai mare provocare pentru România în perioada următoare o va constitui lipsa de competitivitate a producătorilor autohtoni faţă de cei din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, odată cu eliminarea cotelor de lapte în anul 2015.
  • Posibilitatea acordării în continuare de ajutoare cuplate. Sunt sectoare deficitare – de exemplu lapte, dar şi vaca de carne – sectoare care trebuie sprijinite, iar facilitatea pe care ne-o creează noua PAC de a dirija o parte din sume de la un pilon la celălalt, către sectoarele deficitare, este binevenită. Opţiunea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este aceea de a orienta aceste sume, către zona de legume, către zona de orez unde din păcate suprafeţele au cunoscut un declin în ultimul timp, către sfecla de zahăr, hamei, către lapte şi vaca de carne.
  • S-a accentuat că partea română a susţinut puternic în cadrul Consiliului de Miniştri ai Agriculturii posibilitatea suplimentării de la bugetul naţional, şi în 2014, a plăţii pe suprafaţă şi continuarea sprijinului pe cap de animal la bovine şi ovine.